Quy Chế Hoạt Động


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TƯƠNG LAI XANH

 

Quy chế hoạt động của Tổ Chức Hoạt Động Xã Hội Tương Lai Xanh được ban hành dựa trên các nguyên tắc của Tương Lai Xanh. Để việc thực hiện quy chế TLX được thống nhất đồng bộ và đạt kết quả nên BTV đã thống nhất và soạn thảo ra Quy chế hoạt động cho tổ chức đưa vào hội nghị. Nội dung quy chế TLX quy định các vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh như sau:

1. Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh hoạt động như thế nào?

Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh là tổ chức do chính các bạn sinh viên viên trên cả nước thành lập, duy trì và phát triển. Hoạt động trên nhiều mặt trận, mô hình hoạt động khác nhau đặc biệt là chương trình Đạp xe xuyên ViệtNam. Nhằm đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu của các đối tượng thanh niên, sinh viên và học sinh. Hoạt động trên lĩnh vực tình nguyện, từ thiện xã hội và các hoạt động văn hóa văn nghệ.

2. Phương châm và mục đích hoạt động của TLX:

 • Phương châm: “Đoàn kết – sáng tạo – thân  thiện – tiến bộ”
 • Chủ trương: “Phong trào là chính – học là quan trọng – giúp bạn là tiền phong”
 • Khẩu hiệu: Tận tâm – tận lực – Thiết thực – Hiệu quả.
 • Tôn chỉ: “Vì hạnh phúc của tuổi trẻ – Vì cuộc sống cộng đồng – Vì ngày mai phát triển”.
 •  Mục đích:
  • Tạo phong trào hoạt động đa dạng, phong phú thu hút nhiều các bạn sinh viên,học sinh có điều kiện tham gia.
  • Hòa cùng phong trào tình nguyện của cả nước. Qua đó phát huy tinh thần và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội.
  • Tạo ra các chương trình hoạt động phong phú và bổ ích, phù hợp với nhu cầu lợi ích của thanh niên, sinh viên và học sinh. Tạo môi trường cho sáng kiến tài năng và năng khiếu của các thành viên trong tổ chức được bộc lộ và phát triển từ đó hoàn thiện và trưởng thành từ mọi mặt.
  • Từ đó TLX tạo nên nguồn quỹ và tham gia các phong trào Tình nguyện từ thiện xã hội. Xuất phát từ mục đích này TLX sẽ mở rộng ngày càng nhiều phong trào thiết thực và ý nghĩa hơn.
  • Vì hạnh phúc và tiến bộ của tuổi trẻ.
  • Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tốt đẹp hơn.

3. Nhiệm vụ của Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh:

* Đoàn kết tập hợp các bạn học sinh, sinh viên và thanh niên trên cả nước, có nguyện vọng tham gia các phong trào hoạt động của TLX, các phong trào hoạt động của xã hội mà trọng tâm là mục đích hoạt động của TLX. Khuyến khích và vận động cộng tác viên tham gia tích cực vào hoạt động ích nước lợi nhà và hoàn thiện nhân cách.

* Tổ chức hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thành viên.

* Đoàn kết, giao lưu học hỏi các tổ chức tình nguyện, từ thiện trong nước và quốc tế để chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

4. Thành viên Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh: 3 loại thành viên

* Thành viên thử thách là các thành viên đang tìm hiểu thêm về TLX, hoặc chưa đủ điều kiện gia nhập nhưng vẫn tham gia các hoạt động của TLX. Các thành viên này sẽ do Ban thường vụ các khu vực trực tiếp quản lý.

* Thành viên chính thức là thành viên đang tham gia hoạt động tại các ban nhóm trực thuộc thành viên TLX.

* Thành viên quá tuổi hoạt động nhưng vẫn có nguyện vọng tham gia các phong trào của TLX trong các thời gian sau này.

5. Về nguyên tắc và cơ cấu tổ chức của TLX

* TLX Hoạt động các nguyên tắc sau:

a. Tự nguyện: Các học sinh, sinh viên, thanh niên tự nguyện xin gia nhập TLX. Tuân thủ quy chế hoạt động tổ chức. Thực hiện tốt nhiệm vụ, xác định đúng phương châm, mục đích hoạt động vào TLX thì được xét và công nhận là thành viên Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh.

b. Tự quản: TLX là tổ chức tự nguyện của các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên có nguyện vọng gia nhập Tổ chức,các thành viên tổ chức hoạt động theo quy chế Tổ Chức Hoạt Động Xã Hội Tương Lai Xanh trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

c. Hiệp thương dân chủ: Tất cả các thành viên của TLX hiệp thương dân chủ để quyết định các chương trình hoạt động chung, hiệp thương dân chủ cử các thành viên trong Tổ chức vào Ban thường vụ.

d. Phối hợp và thống nhất: BTV, BCN của các tỉnh/thành và các câu lạc bộ của các trường Đại học trực thuộc trên cả nước hoạt động dựa trên quy chế của Tổ Chức Hoạt Động Xã Hội Tương Lai Xanh căn cứ vào tình hình thực tế – khả năng tổ chức – môi trường hoạt động mà có kế hoạch hoạt động cho phù hợp.

* Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch Tương Lai Xanh nhiệm kỳ nào được sắp xếp và cơ cấu theo nhiệm kỳ đó. Nhiệm kỳ 2012 -2013 cơ cấu tổ chức BTV được chia thành 8 ban phù hợp từng mảng chuyên môn, gồm: Ban an ninh, Ban Hậu cần, Ban Lễ tân, Ban Truyền thông báo chí, Ban Tổ chức sự kiện, Ban Y tế, Ban Văn nghệ và thể thao, Ban Kỹ thuật.

+ BTV và hiệp thương cao nhất giữa kỳ ĐH là BTV Tổ Chức Hoạt Động Xã Hội Tương Lai Xanh. Đại hội Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh. được quy định là 1 năm.

6. Tài chính của Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh.

* Nguồn thu:

– Hội phí do các CTV, thành viên và tổ chức thành viên đóng góp.

– Thu từ các chương trình, các phong trào hoạt động của TLX hưởng lợi từ các dự án TLX tham gia hoặc thực hiện (trích 70%)

– Đóng góp thêm của các cá nhân tập thể trong và ngoài TLX.

* Chi các khoản: Hoạt động TLX, khen thưởng, các chương trình ủng hộ của TLX.

7. Hướng dẫn và thực hiện quy chế TLX

* Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký kèm theo sự thống nhất của BTV Tương Lai Xanh

* Chỉ có Đại hội hoặc hội nghị Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh mới có quyền sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động sau khi có 2/3 số thành viên tán thành. Đảm bảo sự thống nhất của cơ quan chủ quản, BTV Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh.  và các thành viên TLX.

8. Logo chính thức của Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh.

logotlx

Logo Tương Lai Xanh

 9. Một số từ ngữ viết tắt được công nhận trong Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh:

* BTV TLX: Ban thường vụ Tương Lai Xanh

* HĐXH TLX: Hoạt Động Xã Hội Tương Lai Xanh

* CTV: cộng tác viên; TV: Thành viên.

* Thành viên: bao gồm toàn thể CTV, TV và BTV.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TƯƠNG LAI XANH

CHƯƠNG I: THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TƯƠNG LAI XANH SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT.

* Điều 1: Thành viên TLX là những công dân từ 16 tuổi trở lên, tán thành quy chế TLX. Tự nguyện gia nhập TLX, chấp hành quy chế và đáp ứng các tiêu chí kết nạp thì được xét công nhận là cộng tác viên (CTV), thành viên (TV) Tổ Chức Hoạt Động Xã Hội Tương Lai Xanh.

 • Đối tượng được kết nạp vào TLX không phân biệt giới tính, học vấn – chuyên môn, dân tộc, tín ngưỡng – tôn giáo, vị trí địa lý…

* Điều 2: CTV, TV phải tự mình rèn luyện nhân cách và phẩm chất đạo đức của con người. Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật Nhà nước Cộng hòa XHCN ViệtNam.

* Điều 3: Nhiệm vụ Thành viên TLX:

 • Tham gia sinh hoạt và các hoạt động đầy đủ. Nghỉ phải có lý do báo cáo.
 • Đóng hội phí và các khoản phí khác theo quy định.
 • Thực hiện tốt quy chế hoạt động Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh.
 • Chấp hành sự phân công và hoàn thành nhiệm vụ.
 • Thực hiện cam kết nâng cao kết quả học tập và sinh hoạt.

* Điều 4: Những điều CẤM VI PHẠM đối với tất cả các thành viên BTV và CTV – TV.

 • Làm mất danh dự TLX, cơ quan chủ quản. Làm mất tính đoàn kết trong nội bộ.
 • Biển thủ tài chính, sử dụng tiền của TLX  không đúng mục đích hoặc không theo đề xuất.
 • Lợi dụng uy tín, danh dự của TLX hoặc cơ quan chủ quản hoạt động vì mục đích cá nhân, trái với các quy định của pháp luật.
 • Sử dụng, buôn bán, tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy, ma túy… hàng quốc cấm.

* Điều 5: Tích cực tham gia chăm lo xây dựng đời sống vật chất và tinh thần của bản thân. Bên cạnh đó cần tích cực tham gia các phong trào hoạt động TLX và do các cấp phát động nằm trong khuôn khổ và chuyên môn hoạt động cuả TLX. Giữ gìn tư cách CTV, TV, tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng CTLX. Giúp đỡ và giới thiệu học sinh, sinh viên, thanh niên vào TLX.

 • Ra sức học tập, rèn luyện và biết vươn lên những khó khăn, thử thách của cuộc sống.
 • Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; đoàn kết thân ái giúp đỡ tất cả mọi người tại mọi lúc, mọi nơi.

* Điều 6: CTV-TV cần tôn trọng những ý kiến đóng góp của nhau. Để cùng noi gương hoặc lấy đó là bài học cho bản thân. Cần tránh các thái độ giận hờn, ghanh ghét người đóng góp ý kiến. Người đóng góp ý kiến cần xác định đúng vấn đề cần nêu ra, để giúp đỡ người khác tiến bộ. Phải mạnh dạn nói thẳng để giải quyết vấn đề. Tránh tình trạng nói xấu vô cớ lẫn nhau dẫn đến sự mất đoàn kết trong nội bộ TLX.

* Điều 7: Các cá nhân có nguyện vọng gia nhập TLX, phải trải qua thử thách hoạt động thời gian trong vòng một tháng. BTV có quyền kết nạp cá nhân đó vào TLX với thời gian sớm hoặc muộn hơn nếu đủ điều kiện cho phép. Trong thời gian thử thách thành viên đó vẫn phải thực hiện nhiệm vụ CTV, TV được áp dụng của TLX.

* Điều 8: CTV- TV nếu gặp hoàn cảnh khó khăn được BTV xem xét thống nhất không thu hội phí của TLX, các khoản quyên góp ủng hộ nếu có thể tham gia đuợc thì tham gia dựa trên tinh thần tự nguyện không ép buộc.

* Điều 9: TV có quyền bầu cử, đề cử hoặc ứng cử vào Ban điều hành

* Điều 10: CTV đuợc tham gia các phong trào và hoạt động của TLX trong giới hạn chương trình đã đăng kí tham gia.

* Điều 11: TV đuợc tham gia tất cả các phong trào và hoạt động của TLX.

* Điều 12: CTV, TV có quyền kiến nghị và đề xuất ý kiến của mình nếu cảm thấy ý kiến hoặc quyết định không thỏa đáng.

* Điều 13: CTV, TV trong thời gian chịu kỷ luật tham gia tốt các hoạt động vẫn được TLX xem xét tuyên dương và khen thưởng.

* Điều 14: CTV-TV không được nói tục, chửi thề, phát ngôn kém văn hóa trong mọi hoàn cảnh.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA QUY CHẾ VỚI THÀNH VIÊN BAN CHỦ TỊCH

* Điều 1: BTV TLX phải là thành viên TLX và được bầu thông qua hiệp thương của các thành viên. Người được đề cử hoặc ứng cử phải:

 • Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặt tập thể lên hàng đầu.
 • Có năng lực công tác xã hội, khả năng vận động thanh niên.
 • Có trình độ và chuyên môn nhất định.
 • Có lập trường, phẩm chất chính trị vững vàng. Trung thành với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
 • Lòng nhiệt huyết mạnh mẽ, sẵn sàng đi đầu trong mọi phong trào. Sống trung thực, lành mạnh.
 • Sáng suốt, uy tín, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và thân ái.
 • Sẵn sàng phục vụ cho mọi lợi ích chung của tập thể và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thành viên.
 • Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động TLX.
 • Có năng lực tổ chức quản lý, hiểu biết công tác TLX.

* Điều 2: Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ BTV

– Chức năng, nhiệm vụ BTV:

 • Là cơ quan điều hành và quyết  định cao nhất các vấn đề liên quan đến bộ máy điều hành, nhân sự, tài chính, hoạt động và công tác của Tổ Chức Hoạt Động Xã Hội Tương Lai Xanh.
 • Xây dựng chương trình hoạt động trong suốt nhiệm kỳ, năm, quý và từng tháng cho TLX.
 • Phát huy tinh thần làm việc dân chủ, đoàn kết, đáp ứng tình hình nhiệm vụ.
 • Xây dựng, phát triển và mở rộng TLX.

– Quyền hạn:

 • Quyết định phải được 2/3 thành viên TLX thống nhất.
  • Quy chế hoạt động TLX.
  • Chương trình hoạt động của TLX trong nhiệm kỳ, năm và quý.
  • Số lượng và danh sách thành viên BTV
  • Các đề án liên quan đến TLX.
  • Liên quan đến công tác quản lý và thu – chi tài chính trong nhiệm kỳ, năm.
 • Quyết định không cần thông qua TLX. BTV tự quyết:
  • Ban hành các quy định của BTV đối với công tác văn phòng, quy chế làm việc BTV…
  • Chương trình hoạt động hàng tháng và hàng tuần
  • Bổ nhiệm các chức danh BTV.
  • Các công tác liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của BTV.
  • Phân bổ tài chính hoạt động.
  • Các mặt công tác, vấn đề phát sinh khác không cần thông qua.

* Điều 3: BTV Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh điều hành toàn bộ công việc TLX. BTV bao gồm các cấp bậc và chức năng, quyền hạn nhiệm vụ như sau:

1. Chủ Tịch: Chịu trách nhiệm trước Cơ quan chủ quản và các tổ chức công nhận TLX là thành viên trực thuộc. Quản lý chung toàn TLX. Chủ Tịch là người có uy tín, có năng lực tổ chức quản lý tốt nhất:

* Quyền hạn:

 • Đại diện cho quyền lợi, nhiệm vụ và mục đích của CTV, TV.
 • Chỉ định nhân sự phụ trách các ban trực thuộc.
 • Là người quyết định cao nhất tất cả các vấn đề công tác liên quan đến TLX. (Căn cứ quy chế này để áp dụng)
 • Chỉ định quyền Chủ Tịch  trước khi nghỉ công tác.

* Nhiệm vụ:

 • Ban hành các quy chế làm việc, hoạt động cho các ban cấp dưới.
 • Lấy ý kiến thống nhất để ban hành các quy chế cơ cấu tổ chức, bộ máy BTV. Quy chế tổ chức đại hội, quy định đề cử, ứng cử, bầu cử BTV.
 • Trực tiếp xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động.
 • Quản lý toàn bộ các mặt công tác bộ phận – ban – nhóm trực thuộc.
 • Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai

* Chủ Tịch Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh không chấp hành tốt quy chế; thực hiện không tốt chức năng công tác. Sau khi họp lấy ý kiến thì BTV có quyền yêu cầu tự kiểm điểm; phê bình hoặc bãi nhiệm. Quyết định được thông qua khi được 80% số phiếu trong cuộc họp BTV.

2. Phó chủ tịch Đối nội (Trưởng ban Điều Hành): là thành viên TLX nằm trong BTV giàu nhiệt huyết, năng động, nắm vững các chương trình và phương thức hoạt động của TLX. Có năng lực trong công tác các mặt liên quan đến quản lý nhân sự, học tập – hạnh kiểm; điều tiết tốt mối quan hệ TLX – gia đình – nhà trường – xã hội.

* Quyền hạn:

 • Có quyền quyết định các công việc của TLX khi không có chủ tịch hoặc được chủ tịch ủy quyền trong lĩnh vực nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ nguồn lực  nhân sự và tổ chức thành viên của TLX.
 • Là người quyết định và chịu trách nhiệm  về các vấn đề liên quan các mặt công tác, quản lý thành viên TLX..
 • Chỉ định nhân sự cấp dưới và nhân sự phụ trách các mảng chuyên môn.
 • Được phép thành lập các ban chuyên môn khác phù hợp với hoạt động, tình hình thực tế và nhu cầu của các thành viên sau khi tham mưu và được BTV thống nhất. Trên cơ sở của 02 đối tượng kết nạp: Cộng tác viên và thành viên.
 • Theo dõi đánh giá về tình hình học tập và sinh hoạt đời sống của thành viên.

* Nhiệm vụ:

 • Điều hành, giám sát trực tiếp mọi hoạt động của các thành viên. Phân công và hướng dẫn nhiệm vụ cho các thành viên cấp dưới.
 • Tổ chức điều hành và thực hiện công tác quản lý  nhân sự TLX  theo quy chế quy định.
 • Chịu sự phân công trực tiếp của chủ tịch TLX, cơ quan chủ quản.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động, quyết định, thông báo của các thành viên TLX.

3. Phó chủ tịch Đối ngoại (Trưởng ban Dự Án):là thành viên TLX giàu nhiệt huyết, năng động, nắm vững các chương trình và phương thức hoạt động của TLX. Có năng lực trong công tác ngoại giao, khả năng quản lý dự án tốt, quan hệ tốt và có kỹ năng nói thuyết phục.

* Quyền hạn:

 • Có quyền quyết định các công việc của TLX khi không có chủ tịch hoặc được chủ tịch ủy quyền trên lĩnh vực đối ngoại.
 • Phân công và hướng dẫn nhiệm vụ cho các thành viên cấp dưới.
 • Là người quyết định và chịu trách nhiệm cao nhất về các vấn đề liên quan các mặt công tác, quản lý điều hành được BTV giao phó.
 • Can thiệp, chỉnh sửa các lỗi sai sót khi chương trình đang diễn ra.
 • Chỉ định nhân sự cùng phụ trách công việc.

* Nhiệm vụ :

 • Đảm bảo, công tác tốt các hoạt động của TLX.
 • Quản lý việc lập kế hoạch tổng quát, chi tiết các hoạt động của tổ chức.
 • Phụ trách các mảng hoạt động của Tổ chức, đàm phán các đơn vị phối hợp tổ chức các sự kiện TLX.
 • Phụ trách các công tác đối ngoại.

4. Ủy Viên Ban Thường Vụ: là thành viên TLX giàu nhiệt huyết, năng động, nắm vững các chương trình và phương thức hoạt động của TLX. Hiện đang nắm giữ các chức vụ: Phó ban Điều hành, Phó ban Dự án, Trưởng ban Thanh tra, Trưởng ban Hành chính.

* Quyền hạn:

 • Là người quyết định và chịu trách nhiệm cao nhất về các vấn đề liên quan các mặt công tác, quản lý điều hành được BTV giao phó.
 • Tham gia biểu quyết cả quyết định quan trọng của tổ chức.

* Nhiệm vụ :

 • Tham mưu đóng góp ý kiến, quan điểm  về lãnh vực chuyên môn để hoàn thiện các công tác của tổ chức.

* Điều 4:  Ban Điều Hành Tổ Chức Hoạt Đông Xã Hội Tương Lai Xanh điều hành toàn bộ công việc chuyên môn của tổ chức dưới sự chỉ đạo, định hướng của BTV. BĐH bao gồm các cấp bậc và chức năng, quyền hạn nhiệm vụ như sau:

1. Trưởng ban điều hành: là thành viên TLX nằm trong BTV giàu nhiệt huyết, năng động, nắm vững các chương trình và phương thức hoạt động của TLX. Có năng lực trong công tác các mặt liên quan đến quản lý nhân sự, học tập – hạnh kiểm; điều tiết tốt mối quan hệ TLX – gia đình – nhà trường – xã hội.

* Quyền hạn:

 • Có quyền quyết định các công việc của TLX khi không có chủ tịch hoặc được chủ tịch ủy quyền trong lĩnh vực nhân sự.
 • Quản lý toàn bộ nguồn lực  nhân sự và tổ chức thành viên của TLX.
 • Là người quyết định và chịu trách nhiệm  về các vấn đề liên quan các mặt công tác, quản lý thành viên TLX..
 • Chỉ định nhân sự cấp dưới và nhân sự phụ trách các mảng chuyên môn.
 • Được phép thành lập các ban chuyên môn khác phù hợp với hoạt động, tình hình thực tế và nhu cầu của các thành viên sau khi tham mưu và được BTV thống nhất. Trên cơ sở của 02 đối tượng kết nạp: Cộng tác viên và thành viên.
 • Theo dõi đánh giá về tình hình học tập và sinh hoạt đời sống của thành viên.

* Nhiệm vụ:

 • Điều hành, giám sát trực tiếp mọi hoạt động của các thành viên. Phân công và hướng dẫn nhiệm vụ cho các thành viên cấp dưới.
 • Tổ chức điều hành và thực hiện công tác quản lý  nhân sự TLX  theo quy chế quy định.
 • Chịu sự phân công trực tiếp của chủ tịch TLX, cơ quan chủ quản.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động, quyết định, thông báo của các thành viên TLX.

2. Các Trưởng Khu Vực: là ủy viên Ban Điều Hành. Nhiệt tình trong công tác, trách nhiệm với hoạt động tình nguyện – từ thiện xã hội của TLX. Có khả năng điều hành và quản lý nhân sự và các hoạt động của Khu vực. Đồng thời là người quyết định cao nhất trong các hoạt động của khu vực.

* Nhiệm vụ :

 • Đảm bảo công tác tốt các hoạt động của TLX tại khu vực.
 • Quản lý, điều hành toàn bộ các công tác nhân sự và hoạt động của khu vực quản lý các CLB Tại khu vực.

3. Các Trưởng Ban chuyên trách:: là thành viên BĐH. Nhiệt tình trong công tác, trách nhiệm với hoạt động tình nguyện – từ thiện xã hội của TLX. Có khả năng điều hành và quản lý nhân sự, các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Đồng thời là người quyết định cao nhất trong các công tác chuyên môn của ban.

* Nhiệm vụ :

 • Đảm bảo mục đích hoạt động và tính chuyên môn của từng ban phụ trách.
 • Quản lý nguồn nhân sự các thành viên của Ban.
 • Nâng cao kỷ năng nghiệp vụ chuyên môn của Ban.

* Điều 5: Số lượng thành viên BTV do đại hội quyết định. Trên cơ sở đó, chủ tịch TLX xây dựng đề án nhân sự cho nhiệm kỳ đang đảm nhiệm. Trình đại hội hoặc hội nghị thành viên xem xét, thống nhất.

* Điều 6: Những yêu cầu đối với thành viên BTV, BĐH:

 • Noi gương, tiên phong trong các hoạt động của tổ chức.
 • Phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mình; phát huy vai trò quản lý chủ đạo, đi đầu trong mọi công việc, phải hòa mình vào các phong trào hoạt động chung của TLX. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp trên giao phó.
 • Phải chú trọng và quan tâm đến tư tưởng cho thành viên. Vận động theo tinh thần tự nguyện, tự giác.
 • Luôn sẵn sàng chuẩn bị các phong trào hoạt động cho TLX để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hợp lý chính đáng của CTV, TV tránh tình trạng hoạt động trì trệ, kém hiệu quả. Đối với công việc BTV hết sức tận tụy.
 • Phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo, lòng nhiệt tình và sức trẻ trong các hoạt động của thành viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên TLX hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
 • Tránh tuyệt đối thái độ ỷ lại, làm mất đoàn kết và niềm tin của CTV, TV.
 • Thay đổi phong cách và hình thức đúng đắn, thích ứng với điều kiện xã hội và tình hình của TLX.

* Điều 7: Quy định tính hiệu lực thực hiện của quyết định, thông báo:

 • Quyết định của chủ tịch: phải được 2/3 thành viên ban thường vụ thống nhất.
 • Quyết định của các trưởng khu vực trực thuộc: phải được 2/3 thành viên khu vực thống nhất và dưới sự đồng ý của Ban điều hành.
 • Quyết định của các ban chuyên môn: phải được 2/3 thành viên trực thuộc ban thống nhất  và dưới sự đồng ý của Ban Điều Hành.
 • Văn bản liên quan đến đại hội, đề án nhân sự, chương trình hoạt động của TLX phải đảm bảo 2/3 thống nhất thông qua.

* Các quyết định, thông báo, lệnh điều động được thống nhất thông qua thì toàn thể thành viên có liên quan phải nghiêm túc thực hiện có hiệu quả.

* Điều 8: Mỗi nhiệm kỳ, BTV tiến hành bình chọn “chủ tịch danh dự”, và “ Uỷ viên danh dự”

 • CHỦ TỊCH DANH DỰ“: phải thành cựu chủ tịch/ phó chủ tịch.
 • ỦY VIÊN DANH DỰ“: là cựu thành viên BTV hoặc CTV-TV đang tham gia hoạt động có nhiều đóng góp cho định hướng và phát triển TLX.

CHƯƠNG III. QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH:

* Điều 1: Toàn bộ tài chính của TLX phải do tập thể TLX tự quản, tự quyết. Thông qua sự điều hành và quản lý của Trưởng ban Hành chính trực thộc BTV.

* Điều 2: BTV có trách nhiệm hướng dẫn thành viên phụ trách TLX phải nghiêm túc thực hiện mọi hướng dẫn về thủ tục thu – chi của TLX.

* Điều 3: Các khoản thu của TLX:

 • Nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng quý, hàng năm của cơ quan chủ quản và các tổ chức kết nạp TLX là thành viên tập thể.
 • Khoản thu từ CTV – TV TLX đóng góp tham gia chương trìh hoạt động của tổ chức.
 • Hội phí hàng tháng của CTV, TV do BTV quyết định  thu hội phí theo hàng Qúy, mỗi quý 3 tháng: Mỗi CTV – TV đóng hội phí 1 Qúy 30.000 VNĐ.
 • Các khoản thu được hưởng lợi từ các dự án.
 • Khoản đóng góp ủng hộ mỗi ban – đội – nhóm lên đến cơ sở và các tổ chức xã hội khác.

* Điều 4: Quy định quy trình thu ủng hộ:

 • Các khoản thu trong TLX phải thu theo quy định và được thống nhất do CTV, TV đóng và ủng hộ phải có sổ theo dõi.
 • Các khoản thu bên ngoài thuộc các đối tượng là học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên, nhà hảo tâm, tổ chức chính trị – kinh tế – xã hội trong nước phải có danh sách ủng hộ.
 • Trường hợp thu từ các cá nhân, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài phải được sự chỉ đạo và cho phép của cơ quan chủ quản.

* Điều 5: Các khoản chi phải phục vụ cho mục đích chính đáng của TLX. Giấy tờ thu – chi phải đúng nguyên tắc về quy định phiếu thu – chi do BTV cấp phát và quy định, có dấu giáp lai của cơ quan chủ quản. Đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Tránh tư dụng, lãng phí.

* Điều 6: Chức năng và quy định thu – chi của các nguồn quỹ như sau:

* Quỹ hoạt động TLX: Bao gồm hội phí của thành viên . Được quy định thu và chi cụ thể như sau:

 • Khoản thu:
  • Phần hưởng lợi từ các hoạt động của thành viên mang lại.
  • Tổ chức các sự kiện gây Qũy hoạt động.
 • Khoản chi:
  • Văn phòng phẩm, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt động của TLX.
  • Các chương trình hoạt động của TLX. Công tác hoạt động của văn phòng
  • Phân bổ kinh phí xuống các khu vực trực thuộc hoạt động.
  • Phân bổ kinh phí hoạt động cho các ban trực thuộc và ban chuyên môn.
  • Hỗ trợ tập huấn. Công tác phí cho BTV.

* Các chi phí phát sinh phải báo cáo cho BTV biết thống nhất.

* Điều 7: Quỹ hoạt động TLX dùng để khen thưởng và chi cho các phong trào do BTV phát động.

Chương IV: QUY ĐỊNH CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ THẺ:

* Điều 1: Các thành viên được kết nạp chính thức vào TLX sẽ được cấp phát thẻ Tổ chức HĐXH TLX theo mẫu chung và thống nhất trên toàn quốc. Lệ phí cấp theo quy định của Ban thường vụ, việc cấp phát thẻ phải do BTV cấp và quản lý.

* Điều 2: Ban thường vụ có trách nhiệm ghi tên và số thẻ thành viên vào danh sách quản lý thẻ. Thẻ hợp lệ là thẻ được phát theo mẫu và có con dấu đóng giáp lai của cơ quan chủ quản.

* Điều 3: Quy định thu hồi thẻ không hoàn lại cho CTV, TV:

– CTV-TV là thành viên Ban thường vụ sau khi từ chức hoặc hết nhiệm kỳ.

– CTV-TV bị gạch tên khỏi TLX vì bị kỷ luật hoặc xin rút tên khỏi danh sách Tổ Chức.

* Điều 4: Toàn thể thành viên TLX khi sinh hoạt, hoặc tham dự các cuộc họp của BTV, hoặc với cơ quan chủ quản phải đeo thẻ. Trừ một số cuộc họp không yêu cầu thì không phải đeo.

* Điều 5: Các cá nhân là thành viên của BTV phải luôn luôn mang thẻ thành viên để tiện cho việc liên hệ công tác. Các thành viên liên hệ công tác có thể chối từ liên hệ hoặc giải quyết công việc nếu người cần gặp không mang thẻ. Trong trường hợp không mang thẻ nhiều lần, Ban thường vụ sẽ thu hồi thẻ.

* Điều 6: Thẻ chỉ được sử dụng với mục đích để việc giao tiếp được thuận lợi và dễ dàng. Hoặc sử dụng trong các trường hợp được sự thống nhất sử dụng của BTV trong toàn TLX. Mọi hành động sử dụng thẻ sai mục đích sẽ bị kiểm điểm và thu hồi.

* Điều 7: Quy định các trường hợp đổi thẻ, cấp lại:

– Thông tin trên thẻ bị sai hoặc thiếu sót. Bị mất thẻ.

– Thành viên BTV miễn nhiệm kỳ hoặc từ chức, nghỉ công tác.

– Cựu CTV, TV đổi thẻ mới theo mẫu ban hành mới nhất.

* Điều 8: Giá trị và quyền lợi của thành viên có “Thẻ Thành Viên”

– Được công nhận là TV chính thức TLX.

– Được tham gia vào tất cả các hoạt động của TLX hoặc các đơn vị, tổ chức xã hội khác mời tham gia.

– Ý kiến biểu quyết được đại hội, BTV, tập thể; ghi nhận, xem xét, giải quyết.

Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:

* Điều 1: Các tổ chức, cá nhân và tập thể thành viên TLX thực hiện tốt các quy chế hoạt động của Tổ chức HĐXH Tương Lai Xanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều thành tích trong các phong trào sẽ được tuyên dương và khen thưởng. Các trường hợp có nhiều thành tích đặc biệt sẽ được đề nghị BTV hoặc các cấp cao hơn xem xét và đề nghị khen thưởng.

* Điều 2: Các khu vực, các ban chuyên môn, cá nhân cố tình vi phạm (hoặc vô tình vi phạm nhưng gây hậu quả nặng nề) các quy chế này sẽ cảnh cáo, phê bình, kiểm điểm và chịu hình thức kỷ luật của Tổ chức TLX. Nặng hơn sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản. Thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Điều 3: Quy định các hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức TLX:

A: Phê bình: Đối với thành viên TLX sai phạm một số quy chế TLX nhưng không phải ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động, nhân phẩm, danh dự của các thành viên TLX.

B: Kiểm điểm:Thành viên TLX cố tình hoặc không cố tình vi phạm quy chế TLX nhưng ảnh hưởng lớn đến TLX. Hoặc sau khi vi phạm đã bị phê bình nhưng vi phạm được tái phạm nhiều lần nhưng không chịu khắc phục.

C: Kỷ luật: Chỉ áp dụng một hình thức kỷ luật. Thành viên có hành vi gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến TLX. Gây mất đoàn kết, chia sẽ TLX. Không tuân theo quy định của TLX. Hình thức kỷ luật bao gồm: Thu hồi thẻ từ 1-6 tháng nặng nhất là bị khai trừ khỏi Tổ chức TLX.

—––*—œ—– 

                    BTV TƯƠNG LAI XANH