Xuyên Miền Tây 2015

Dự án mùa hè năm 2015 – Hành Trình Đạp Xe Xuyên Miền Tây Lần 3 – Sắc Màu Phù Sa