Báo cáo tổng kết và báo cáo tài chính hành trình Ươm Mầm Ước Mơ 3


Căn cứ theo hoạt động chính hàng năm của Tương Lai Xanh Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tình nguyện xã hội.

Dưới sự bảo trợ của Trung Tâm Công Tác Xã Hội Thanh Thiếu Niên chúng tôi đã tổ chức thành công hành trình Đạp xe kết nối Tây Nguyên – Nam trung bộ 2016 “Ươm mầm ước mơ 3” đã dừng chân và đi qua 8 tỉnh  Tây Nguyên – Nam trung bộ.

Đoàn hành trình đạp xe kết nối Tây nguyên – Nam trung bộ 2016 “Ươm mầm ước mơ 3” gồm 75 tình nguyện viên được tuyển chọn trên phạm vi cả nước. Bắt đầu xuất phát từ tỉnh  Phú Yên và kết thúc ở tỉnh Quảng Ngãi. Qua hơn 01 tháng tổ chức các hoạt động “Ươm mầm ước mơ 3” đã thu được những kết quả hết sức tích cực.

Xem báo cáo đầy đủ bên dưới